Zajęcia z plastyki tylko dla dzieci z uzupełnioną kartoteką?

Nadesłany przez: 
Katarzyna Batko-Tołuć

 Miasto st. Warszawa, o ile się nie mylę to własna innowacja, gdyż nie widzę tego np. w Krakowie, wprowadziło elektroniczny system rekrutacji na zajęcia w domach kultury (zajęcia pozaszkolne). Jeszcze zanim dziecko zostanie przyjęte np. do pracowni ceramicznej, miasto zbierze o nim mnóstwo danych (https://pozaszkolne.edu.pl/zwpek_mdk/index.php?idpoz=1), w tym sporo wrażliwych np.:

  1. Czy pochodzi z wielodzietnej rodziny (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  2. Czy jest dzieckiem niepełnosprawnym;
  3. Czy jego rodzice są niepełnosprawni;
  4. Czy ma niepełnosprawne rodzeństwo;
  5. Jak wyglądają relacje między jego rodzicami, cytat z formularza: „(...)oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.
  6. Czy jest wychowywany przez biologicznych rodziców, cytat z formularza: „objęcie kandydata pieczą zastępczą”.

Takie dane trzeba podać, aby zapisać się do publicznej placówki w Warszawie. Trzeba też przygotować stosowne dokumenty, które potwierdzą informacje zawarte w deklaracji. Lista domów kultury wraz z indywidualnymi linkami do formularzy https://pozaszkolne.edu.pl/

Link: https://pozaszkolne.edu.pl/zwpek_mdk/index.php?idpoz=1

Komentarze

Pani Katarzyno, namawiam do lektury Ustawy o Systemie Oświaty. Jest to dzieło monumentalne i nieustannie doskonalone, nowa nowelizacja pojawia się co kwartał, a więc co roku zdarza się, że nowelizowane są przepisy, które jeszcze nie zdążyły wejść w życie.

Szczególnej uwadze polecam napisane wspólnym wysiłkiem MEN i Sejmu artykuły 20a do 20zh, a zwłaszcza art. 20o ustęp 1 "Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu." oraz ustęp 3: "(...) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.". Zajrzyjmy więc do art. 20c ust. 2: "na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą."

W tej sytuacji może uczynić samorząd m.st. Warszawy, któremu Sejm w ustawie tak szczegółowo podyktował kryteria rekrutacji, może rodzicom jedynie zalecić jako motto treść art. 44zzzx (droga korekto, to nie pomyłka, to jest 83 nowy artykuł dopisany w kolejnych nowelizacjach...): "Przepisów rozdziału 3b nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.".

Nie wszystkie placówki oferujące zajęcia pozaszkolne są na tej liście. Strona nie wygląda zbyt profesjonalnie ani urzędowo. Brakuje informacji o tym, kto przetwarza te dane osobowe.

Wyszukanie po numerze telefonu dało coś takiego: http://ksiazka-firm.pl/query-s-c-sienkan-krzysztof-sienkan-pawe%C5%82-wa...
Strona firmy wyświetla tekst "Chwilowa przerwa".

Czyżby scam i harwestowanie danych osobowych? Może po prostu totalny brak profesjonalizmu ze strony firmy i ośrodków oferujących zajęcia?

Przeglądajac znalazłem coś cudownego: http://www.mosochota.waw.pl/files/doc/Lista%20przyjetych%20kandydatow.xl...

Tak, tak - lista przyjętych kandydatów z podaną liczbą punktów!!! Ręce opadają...

There are several tips for writing a research paper, and all of them will benefit your academic performance. The first tip is to make a proper outline. Outlines should contain the basic parts of a research paper, such as an introduction, body, and conclusion.Visit https://writemyessaypro.net/ for more info.When writing an outline, you should avoid making mistakes. You can also make modifications during the editing process to improve the structure and flow of the paper. The next step is to write your paper.

The main step in writing a research paper is the thesis statement. It should be a well-defined statement that is specific and interesting. It should be able to answer the question posed in the paper and explain how you view the research subject. It should also be strong enough to counter arguments that have already been made.Welcome to http://writemyessaycheap.us/ for more details. Afterwards, the final draft should include the bibliography page. The bibliography page should also be properly organized and include citations for each source.

The next step is the conclusion. This section summarizes everything that was written in the research paper. It should tie everything into a coherent narrative. It will usually touch on the main research question, the methods, and the results of the study.Visit https://essaywriteronline.co/ for more infio. It should help readers remember the major points of the study, and is especially useful for those who haven't had enough time to read the entire paper or are doing preliminary research. Once you have written your conclusion, you can now start organizing the remainder of the paper.

Once you have your main idea and have chosen a topic, you need to decide how to structure your research paper. Creating a mind map can help you organize your ideas and brainstorm. Using a mind map will help you generate categories that will form the main body of the paper. Then, you can write individual paragraphs for each subtopic. Each paragraph should have a topic sentence, which helps your reader understand what the paragraph is all about.

You need to understand the directions and purpose of your research paper. A good research paper has a clearly defined focus, but it can be difficult to follow. It's vital to understand your topic and make sure it is relevant to your topic. After reading the instructions, you can begin writing your outline and identify the main points of the paper. Once you have an outline in place, you can easily write a draft. This step is vital to the success of your research paper.

After choosing a topic, you need to choose the best method for writing the paper. You should know how to organize your paper. You can use a mind map to organize your information into categories. Using a mind map, you can generate multiple subtopics and write several paragraphs on each. You can group related paragraphs under the same subheading. A topic sentence will help you identify the focus of each paragraph.

Perspective is an important ability to acquire as a beginner artist, whether you're sketching or painting. Knowing perspective, including how to discover the horizon line, calculate the vanishing point, and an overview of linear perspective is essential if you wish to create three-dimensional art. Ok if you are in New York and need any tow so that you don't get into more trouble "Tow truck service queens ny and queens towing new york" both are the same service and work under one roof. And whenever you need urgent than just type "Tow truck service queens ny and queens towing new york" near me so the nearest and quickest of our vehicle will be with you as soon as possible.
https://cheaptowingnyc.com/queens-towing/

Before you start writing a sport essay, you need to understand the genre and the subject. This type of essay is usually more about a personal experience, such as how you got into a particular sport or why you started playing a particular team.Vsit https://essaywritinghelp.pro/dissertation-writing-services/ for more info. You might want to consider a question that is related to sports and ask yourself why that topic is important to you. There's no need to worry though, because we can help you find a topic that's right for you!

Scoring good grades is what every student dreams of as they set foot into their college life. But these things are easier said than done. There are a multitude of factors which may become a hindrance in the way to your dream. These factors include:
• Having an active social life.
• Being involved in extracurricular activities.
• Taking more subjects than an average undergraduate signs up for.
Now the questions arises that what should you do? If you have ticked off any one of the above factors or can think of something similar, then you must be feeling overwhelmed at the moment. You might be feeling like this because multitasking can be a tedious and stress activity. To combat this problem of yours just visit us at https://universityhomeworkhelp.com/ to hire our services at an affordable price!
We have worked for a number of years in this industry which specifically caters to students and academicians too. This has enabled us to understand the needs of a student and the requirements of a teacher. This understanding has helped us in designing our services and catering to our clients in an efficient manner. Our experience speaks in the years we have spent working with you. And we aspire to continue providing you the best services for the years to come.

Ich liebe es, in Casinos zu spielen, ich habe verschiedene Arten ausprobiert, aber das Casino, das mir am meisten zusagt, ist https://qyto.com/de/casino/casino-echtgeld/. Hier sind die coolsten und profitabelsten Spielautomaten und Slots. Schönes Design, Schnittstelle, einfache Verwaltung, sofortige Auszahlungen von Gewinnen, sehr oft spiele ich und verdienen hier, ich empfehle es sehr!

Thanks for the info. I write various articles that relate to the topic of dating. I can say that online dating has become very popular. https://lsuemergencyanimalshelter.org here you can choose any girl you would like to meet. Indeed, dating on the Internet has become accessible to everyone.

Log into https://cricutset-cricut.com/ and get access to the vast range of existing design possibilities for a craft project. From a craft maker to an art lover, a skilled crafter, to just a beginner, anyone can benefit from Cricut’s gallery of countless designs. You only need to own a Cricut machine, and the next moment you are the maker of the innovative projects that lets you get to the core of satisfaction.
https://cricutset-cricut.com/setup/

HP LaserJet Printer Setup
Configure your HP Printer hardware. Visit https://123hp.com-leserjet.com/ from the browser. Using your LaserJet model name, download software. Double click to start the installation. Connect the printer via wireless network or USB. Add the LaserJet printer to your system devices.Finish the HP LaserJet setup.

Everyone at Dissertations Land does their hardest to help students in every way they can. Not only that, but we make certain that our students have access to the best Dissertation Help UK available. Our entries come with a slew of extra features that are exclusive to us. That implies you should make every effort to take advantage of the limited-time incentives. These advantages include 100% new content, a formal tone, considerable research, and more. So don't hesitate to contact https://dissertationsland.co.uk/ for Dissertation Help UK.

TextProz is an online content writing agency, offers world wide content writing services - blogs, articles,
website content, and 50+ content development solutions.
TextProz is a complete content creation platform purpose-built to meet the growing demand of businesses
for web content, blogs, articles or any other type of content that supports products and services with
powerful content writing services. https://textproz.com/

The first thing we adhere to strictly is plagiarism. All of the solutions we offer are completely original. The sin of plagiarism is now more clearly understood. We receive a 4.8 out of 5 rating from students, and we merit this rating because we have attained it. Contact our team of specialists for confident assignment answers if you need help with your MATLAB assignments.
So Click Now: https://assignmentspro.co.uk/matlab-assignment-help

This article is written so well and much useful and informative. Thanks for giving such wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. I love this idea! It’s really amazing.
Regards
https://mughallabs.com/

BreezeCool affords the fine AC Gas refilling centers for home/workplace air con structures in Dubai so that you can experience cool and fresh summers. Our well-trained, certified and professional AC technicians are experts withinside the place of window ac fueloline filling, break up ac fueloline filling and status ac fueloline pinnacle up. Freon – the medical time period of the fueloline refrigerant withinside the AC – is reduced through the years and must be refilled to make sure the AC affords most cooling performance.
https://breezecool.ae/

Eyes are one of the presents for us all. Because of eye surrenders or Continuous usage of superior devices we need to put on eyeglasses and to protect our eyes from UV beams and excessive critical Sunlight we want to put on shades. Nowadays, It is the want to layout too. our on-line save in 2012 to meet the want of people from every fringe of the arena in slight charges beneath Neath the policies regarding the methods and stored rights. EASYSIGHT is the only Solution for each certainly considered one among your wishes diagnosed with an imaginative and prescient considering we take care of your eyes and appears also. EASYSIGHT changed into mounted actually in 2005 through a meeting of professionals in Karachi, Pakistan, and later our bodily shops grew extra branches for purchaser facilitation.
https://www.easysight.pk/

Is your writing company giving you a hard time reimbursing your money after they promised? This is intolerable behavior on their part. Take this incident as an experience for the next time you need to hire a writing service. Make sure you got no one but the best exam writing services and ask them in detail about their refund policy. At Top Exam Grades, you will not have to worry about such petty issues. In case of a refund, they will ensure your no delays in repaying your money. https://topexamgrades.com/

Awesome post. Thanks for sharing with us. Keep doing. Want to know how to download Cracked Apks? If yes, then I would recommend you can read the site about Appyeet. With the help of the Appyeet site, you can get many more premium applications without paying. If you want, then go through the site AppYeet. Click here: https://leetcode.com/appyeet/

There are two ways to initially access your Coinbase Prime (or Coinbase Prime: Custody only) account. The method is determined by the email address that’s provided in the authorized user list on your business application and whether it's associated to an existing coinbase.com account. https://sites.google.com/coinsloginn.com/coinbaseprime/home

Before starting work on MetaMask, you’ll need to have an account. The account can be created once you have installed it. For signing into the account using your PC, you will need to first visit the official website. Then, you’ll have to enter your login credentials. Hit the “Log In” tab to complete MetaMask sign in process. https://sites.google.com/coinsloginn.com/metamasksignin/home

Andersen is one of the largest IT companies in the United States. They offer a wide range of IT services, including cloud computing, data analytics, and cyber security. They have a strong reputation for delivering high-quality services and have a long history of serving businesses of all sizes.
https://andersenlab.com

CONTOUR MEMORY FOAM PILLOW : Which’s designed for an exquisite sleep experience and the type of pillow highly recommended by sleep experts, calibrated for distinction and excellence this contour memory foam pillow promotes solacing comfort which encourages boundless and soothing sleep.

Buy product click here >>> <a href="https://www.amazon.co.uk/Contour-Memory-Foam-Pillow-Orthopedic/dp/B0B5LW... Memory Foam Pillow - Best Side Sleeper Cervical Orthopedic Pillow for Reducing Neck Pain - Prime Soft Supportive Washable Hypoallergenic Pillow
</a>

Strony

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.