Zajęcia z plastyki tylko dla dzieci z uzupełnioną kartoteką?

Nadesłany przez: 
Katarzyna Batko-Tołuć

 Miasto st. Warszawa, o ile się nie mylę to własna innowacja, gdyż nie widzę tego np. w Krakowie, wprowadziło elektroniczny system rekrutacji na zajęcia w domach kultury (zajęcia pozaszkolne). Jeszcze zanim dziecko zostanie przyjęte np. do pracowni ceramicznej, miasto zbierze o nim mnóstwo danych (https://pozaszkolne.edu.pl/zwpek_mdk/index.php?idpoz=1), w tym sporo wrażliwych np.:

  1. Czy pochodzi z wielodzietnej rodziny (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  2. Czy jest dzieckiem niepełnosprawnym;
  3. Czy jego rodzice są niepełnosprawni;
  4. Czy ma niepełnosprawne rodzeństwo;
  5. Jak wyglądają relacje między jego rodzicami, cytat z formularza: „(...)oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.
  6. Czy jest wychowywany przez biologicznych rodziców, cytat z formularza: „objęcie kandydata pieczą zastępczą”.

Takie dane trzeba podać, aby zapisać się do publicznej placówki w Warszawie. Trzeba też przygotować stosowne dokumenty, które potwierdzą informacje zawarte w deklaracji. Lista domów kultury wraz z indywidualnymi linkami do formularzy https://pozaszkolne.edu.pl/

Link: https://pozaszkolne.edu.pl/zwpek_mdk/index.php?idpoz=1

Komentarze

Pani Katarzyno, namawiam do lektury Ustawy o Systemie Oświaty. Jest to dzieło monumentalne i nieustannie doskonalone, nowa nowelizacja pojawia się co kwartał, a więc co roku zdarza się, że nowelizowane są przepisy, które jeszcze nie zdążyły wejść w życie.

Szczególnej uwadze polecam napisane wspólnym wysiłkiem MEN i Sejmu artykuły 20a do 20zh, a zwłaszcza art. 20o ustęp 1 "Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu." oraz ustęp 3: "(...) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.". Zajrzyjmy więc do art. 20c ust. 2: "na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą."

W tej sytuacji może uczynić samorząd m.st. Warszawy, któremu Sejm w ustawie tak szczegółowo podyktował kryteria rekrutacji, może rodzicom jedynie zalecić jako motto treść art. 44zzzx (droga korekto, to nie pomyłka, to jest 83 nowy artykuł dopisany w kolejnych nowelizacjach...): "Przepisów rozdziału 3b nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.".

Nie wszystkie placówki oferujące zajęcia pozaszkolne są na tej liście. Strona nie wygląda zbyt profesjonalnie ani urzędowo. Brakuje informacji o tym, kto przetwarza te dane osobowe.

Wyszukanie po numerze telefonu dało coś takiego: http://ksiazka-firm.pl/query-s-c-sienkan-krzysztof-sienkan-pawe%C5%82-wa...
Strona firmy wyświetla tekst "Chwilowa przerwa".

Czyżby scam i harwestowanie danych osobowych? Może po prostu totalny brak profesjonalizmu ze strony firmy i ośrodków oferujących zajęcia?

Przeglądajac znalazłem coś cudownego: http://www.mosochota.waw.pl/files/doc/Lista%20przyjetych%20kandydatow.xl...

Tak, tak - lista przyjętych kandydatów z podaną liczbą punktów!!! Ręce opadają...

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.